Pactum, doen wat werkt!

Dichtbij, effectief en samen.

Redactie: communicatie@pactum.org

Versterken eigen kracht ouders draagt bij aan vermindering kindproblemen

Pleegouder voelt zich begrepen door pleegouderbuddy

Observatie-diagnostiekgroep sluit aan bij Passend Onderwijs

Open dag Pactum 31 oktober

Jongeren die rondleidingen verzorgen, een debat met jongeren over wat beter kan in de Jeugdhulp en natuurlijk gelegenheid om informatie en ervaringen uit te wisselen over de Jeugdzorg. Bent u geïnteresseerd en werkzaam in de jeugdzorg? Kom dan naar onze open dag.


Flexibel in verblijf

Soms kunnen kinderen tijdelijk niet thuis wonen. Pactum heeft hiervoor diverse tijdelijke verblijfslocaties in haar werkgebied. We zijn daarin steeds flexibeler als het gaat om op- en afschalen van jeugdzorg.