Voorwoord

Gezinsgericht werken vinden we belangrijk en is een van onze speerpunten. Empowerment staat hierbij centraal. We zien dat kinderen, jongeren en gezinnen dan weer op eigen kracht verder kunnen.


We doen continu onderzoek naar de kwaliteit en effecten van onze hulpverlening. Doelrealisatie en effectmeting zijn integrale onderdelen van onze werkwijze.

Onlangs hebben we onderzoek gedaan naar de veranderingen in empowerment van ouders en gedragsproblemen van hun kinderen tijdens een periode van jeugdzorg.

We zagen onder andere een afname van problemen bij kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn.


"Wanneer de eigen kracht van ouders versterkt, nemen de problemen van het kind af"


Onze insteek is dat ze weer snel terug naar huis kunnen. Maar als dat eenmaal kan, is het wel belangrijk dat de situatie thuis ook aangepast is. Uit onderzoek blijkt dat het nu nog te vaak niet goed gaat. Er komen opnieuw problemen en in het ergste geval moet het kind of de jongere weer uit huis geplaatst worden.

Door te kiezen voor een gezinsgerichte aanpak bij uithuisplaatsingen werk je samen met het gezin aan een goede terugkeer van het kind of de jongere. Daarbij blijkt uit ons onderzoek dat wanneer de eigen kracht van ouders wordt versterkt, de gedragsproblemen van het kind afnemen.


Betere hulp voor kind en gezin
Een duurzame aanpak dus, gericht op de ontwikkeling van het kind en het gezinssysteem. Die uiteindelijk ook effectiever is doordat er niet opnieuw intensieve hulp nodig is. We verwachten dat het op de lange termijn voor een stabielere thuissituatie zorgt. En daarmee voor betere hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in onze samenleving. U leest erover in deze nieuwsbrief.


Meer weten? Neem contact op met onze zorgcoördinatoren via 088 199 12 99.


Bettie Ubels

Algemeen directeur a.i. Pactum