Actie voor meer continuïteit in pleegzorg

Kinderen in pleegzorg moeten nog te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Daarom is meer continuïteit (voor pleegkinderen en van pleegzorgplaatsingen) een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Tien pleegzorgaanbieders, waaronder Pactum, zijn op 11 december begonnen met het 'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg'. Dat moet bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van plaatsingen - breakdown - en de uitval van pleegouders.


Iedere pleegzorgaanbieder gaat in de organisatie aan de slag met een eigen actieplan. Daarin is de samenwerking met pleegouders en met ketenpartners rondom breakdown en uitval essentieel.

Binnen Pactum gaan wij ons richten op het versterken van de basisvoorwaarden voor meer continuïteit in pleegzorgplaatsingen. Ook gaan we ons richten op empowerment en de betrokkenheid van het sociale systeem.

Onze ambitie is meer effectieve aandacht voor versterking van de eigen kracht van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen. Bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling van de pleegouderbuddy en het trainings- en ontmoetingsaanbod voor en door pleegouders.


Doel van het project is bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van pleegzorgplaatsingen (breakdown) en van voortijdige uitval van pleegouders. Met de opgedane inzichten willen wij ook andere organisaties inspireren en aanmoedigen om breakdown en uitval terug te dringen.


Organisatie

'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg' is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd binnen het Actieplan Pleegzorg. Het project loopt tot en met september 2020.