Organisatie

Pactum, doen wat werkt

Pactum ondersteunt een veilige en duurzame ontwikkeling van kinderen, jongeren en gezinnen in de omgeving waarin ze leven. Hun eigen kracht en zelfredzaamheid staan voorop. We denken in mogelijkheden en doen wat werkt. Hulp bieden we in de vertrouwde leefomgeving. Als dat echt niet kan, zorgen we elders voor een (tijdelijke) plek die veilig en stabiel is voor het kind of de jongere. Dit doen we in nauwe samenwerking en afstemming met lokale verwijzers en gemeenten.

Onze visie

Meerjarenstrategie

CONRISQ Groep