Ontwikkelingen

18+ jongeren vertellen

Jongeren in jeugdzorg zien niet altijd uit naar hun 18e verjaardag. Ze voelen zich vaak nog niet in staat om op eigen benen te staan als de jeugdhulp stopt.

Onderwijs en zorg

In het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) Zutphen werken onderwijs en jeugdzorg intensief samen. Ook de gezinnen van de jongeren krijgen ondersteuning.

Pleegzorg

In 2017 hielden we ook een tevredenheidsonderzoek onder pleegouders. Gemiddeld beoordelen pleegouders ons met het rapportcijfer 7,5.

MultiSysteem
Therapie

In november 2017 zijn we gestart met Multi Systeem Therapie (MST) om uithuisplaatsing of opschaling naar gesloten jeugdzorg te voorkomen.

Kleinschalige intensieve behandelgroep

Voor jongeren van 10 t/m 14 jaar hebben we de kleinschalige intensieve behandelgroep (KIB) ingericht. Gevestigd in een prikkelarme omgeving.