Visie


Wij geloven in de mogelijkheden van jongeren en gezinnen. Voor iedereen is er perspectief.


Wij behandelen jongeren en gezinnen:

  • door een passend behandelaanbod, afgestemd op de individuele jongere;
  • door de jongere en zijn/haar systeem te betrekken bij de behandeling;
  • door te focussen op zelfredzaamheid waardoor de jongeren straks weer kunnen meedoen in de maatschappij, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen;
  • door de behandeling naadloos te laten aansluiten op ander aanbod, zowel binnen het werkveld als daarbuiten, met behulp van goed ketenmanagement;
  • door een gezond leef/werkklimaat te schappen waarbinnen wij professionele medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden;
  • door een optimale kwalitatieve en kwantitatieve prestatie te leveren, tegen een passende prijs, met een efficiente en rsultaatgerichte bedrijfsvoering.

Kernwaarden


Passend bij onze normen, waarden en overtuigingen staan we voor:


Kwaliteit

We leveren de beste kwaliteit van zorg aan onze cliƫnten. We zijn deskundig en werken continu aan het verdiepen van onze kennis.


Optimisme

We zien altijd mogelijkheden en we kiezen onvoorwaardelijk voor verbetering. We geven daarom nooit op en gaan door waar anderen stoppen.


Samenwerken

We werken samen en delen onze kennis. Onze medewerkers werken samen als team en we werken samen met de jongeren, hun systeem en ketenpartners in de omgeving van de jongeren.


Ondernemend

We signaleren kansen die onze zorg en de behaalde resultaten nog beter maken. We nemen initiatief en durven onorthodoxe keuzes te maken