Samenwerking


Raad van Bestuur CONRISQ Groep: drs. Julichska Venmans (links) en dr. Sanne Verwaaijen.Compleet aanbod in zorg en behandeling


OG Heldringstichting maakt deel uit van de Holding CONRISQ Groep. Het doel van de CONRISQ Groep is samen een compleet aanbod in zorg en behandeling te creëren voor jeugdigen en volwassenen met (zeer) complexe problemen.


Door de zorg en behandeling die we bieden kunnen zij weer op een volwaardige en verantwoorde manier participeren in de samenleving.


CONRISQ Groep wil vooroplopen in resultaatgericht behandelen. Dat bereiken we door actieve kennisontwikkeling en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Vijf stichtingen bundelen hiervoor hun krachten

Naast OG Heldringstichting maken de volgende organisaties deel uit van CONRISQ.

Bijzonder Jeugdwerk helpt jonge mensen (tot 27 jaar) en hun omgeving bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen.

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie. We verplegen en behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problematieken.

Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft.

Pact18 geeft begeleiding aan minderjarige vreemdelingen die in Nederland mogen blijven wonen. Hiervoor heeft ze verschillende woonvormen. Het doel is altijd: een zelfstandig leven opbouwen.