Organisatie


Voor iedereen perspectief

OG Heldringstichting helpt jongeren en gezinnen om problemen ├ęcht op te lossen, zodat zij weer mee kunnen doen in het dagelijks leven. We zien altijd kansen en mogelijkheden. We geven niet op, hoe moeilijk een situatie ook lijkt.


Wij zijn specialist in crisisopvang, diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren (12-18+) en hun gezinnen, die te maken hebben met meervoudige complexe gedragsproblemen en psychiatrische problemen en hierdoor een hoog risico lopen structureel niet mee te kunnen doen in de samenleving.


Ons doel is sociale inclusie. We willen dat deze jongeren en hun gezinnen weer participeren in de maatschappij, binnen hun eigen mogelijkheden en rekening houdend met hun beperkingen.


Samen met de jongeren, hun gezin, hun omgeving en andere zorgverleners werken we effectief en doelgericht aan een goed toekomstperspectief. We zetten hiervoor de hulp in die nodig is. We werken samen met partners in de GGZ, onderwijsinstellingen, wijkteams, huisartsen en collega-jeugdzorgaanbieders.