Ontwikkelingen


In 2017 hebben we de basis gelegd voor de nieuwe koers van OG Heldringstichting. In 2017 is hiertoe een projectgroep Vernieuwing vanuit eigen kracht opgericht. Hieronder geven wij de belangrijkste ontwikkelingen weer.

Open groepsbehandeling

In 2017 zijn er nieuwe groepen geopend. Dit maakt behandeling binnen OG Heldringstichting mogelijk zonder Machtiging Gesloten Jeugdzorg. Ook biedt dit mogelijkheden van zorgtrajecten met een tussenvorm tussen gesloten en open behandeling. Opname binnen de JeugdzorgPlus kan zo worden verkort of voorkomen.


  • In Mei 2017 is de eerste open groep in gebruik genomen. Deze groepsbehandeling is gericht op jongeren met emotieregulatiestoornissen die vanuit JeugdzorgPlus kunnen doorstromen naar deze meer open behandelsetting.
  • Op 1 januari 2018 openden we een tweede open groep. Hier kunnen ook jongeren direct geplaatst worden vanuit een vrijwillig kader. Het gaat om open behandeling in een specialistische 3 milieu voorziening.

Ambulant aanbod in de regio

Er is in 2017 ook ingezet op de vernieuwing van ons (semi-) ambulante zorgaanbod om uithuisplaatsing te voorkomen en de behandelduur binnen de residentiƫle zorg verkorten.


  • Ons MST aanbod is uitgebreid met een tweede team.
  • Kansen en mogelijkheden voor MST-CAN (child neglect and abuse) zijn verkend.
  • Kansen en mogelijkheden voor School2Care (begeleiding bij zelfstandigheid) zijn verkend.

Gezinshuis-Plus

OG Heldringstichting heeft in 2017 een business case uitgewerkt voor de behandeling van jongeren in een Gezinshuis-Plus. De onwikkeling van een gezinshuis-Plus op ons eigen terrein wordt in 2017 doorgezet.

(Gezins)diagnostiek met/zonder opname

Ook op het gebied van open observatiediagnostiek is in 2017 een business case uitgewerkt en de ontwikkeling wordt doorgezet in 2018. Ook de mogelijkheden voor een korte instensieve diagnostische gezinsopname worden verder verkend.

Training START:AV

OG Heldringstichting maakt gebruik van een evidence-based risicotaxatie-instrument voor jongeren is de Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV).


In 2017 is de rationale, de coderingsprocedure en bruikbaarheid voor de praktijk verder onderzocht.


Ook zijn verschillende organisaties getraind in het gebruik van de START:AV en is er een gebruikersplatform opgezet om kennis en ervaring uit te wisselen tussen belangstellenden en gebruikers van de START:AV.

Overige organisatieontwikkelingen

  • communicatie: herkenbaarheid en zichtbaarheid

Onze communicatieboodschap is duidelijker geformuleerd en omgezet in een nieuwe website, externe nieuwsbrief en foldermateriaal.


  • Verbetering bedrijfsvoering

De realisatie van een efficiƫntere en flexibele bedrijfsvoering met behoud van kwaliteit. Onderdeel is de verdergaande integratie van ondersteunende diensten van OG Heldringstichting en Pactum.


  • Versterken account- en contractmanagement

Gericht op zichtbaarheid in de regio, aangaan van dialoog, het opbouwen van relaties en vertrouwen.

Hiertoe zijn ook verschillende werkbezoeken voor gemeenten, zorgprofessionals en de rechtspraak georganiseerd.