Nieuwe koers


Van JeugdzorgPlus instelling naar gespecialiseerde jeugdzorginstelling.

Jongeren en gezinnen - vroegtijdig en dicht bij huis - hulp op maat bieden, om residentiële zorg te verkorten of voorkomen.

Uitdaging


Vernieuwing vanuit eigen kracht

Het aantal jongeren in de jeugdzorgPlus neemt niet of nauwelijks af en hun problematiek wordt zwaarder.


Daarom willen we onze huidige expertise breder, flexibeler en proactiever inzetten, afgestemd op de vragen van gezinnen, verwijzers en opdrachtgevers.


Met behoud van de goede kwaliteit van zorg en behandeling binnen de residentiële JeugdzorgPlus brengen we vernieuwing en vertalen onze expertise naar instrumenten voor vroegdetectie en nieuwe lichtere of ambulante zorgvormen.


Uitgangspunt


een opname zo lang als nodig, zo kort als mogelijk

Ons uitgangspunt is om de jongere in de eigen omgeving te behandelen. Gezien de problematiek en risico's van onze doelgroep is dit niet altijd mogelijk. Dan bieden wij behandeling met een gesloten óf open opname. Altijd gericht op terugkeer naar huis of zelfstandig wonen, met of zonder aanvullende thuisbehandeling.

Wat is er in 2017 in gang gezet?