Kennis & onderzoek


OG Heldringstichting voort continu onderzoek. Kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en academisering bundelen we met onze zusterstichtingen in CONRISQ KEI.


In 2017 is er geïnvesteerd in onderzoek ten behoeve van zorgvernieuwing op het gebied van het risicotaxatie-instrument START:AV en de behandelmethodiek Schematherapie.

Risicotaxatie met START:AV

Jongeren die jeugdzorg ontvangen, ondervinden doorgaans uiteenlopende problemen die hen vatbaar maken voor (herhaling van) negatieve ervaringen zoals daderschap en slachtofferschap. Het risico op herhaling van schadelijke gebeurtenissen is wezenlijk bij deze jongeren.


Kan een gestructureerde risicotaxatie en risicohantering bijdragen om deze risico’s te verminderen?

Behandeling met Schematherapie

Een behandeling gericht op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, zoals Schematherapie, zou kunnen leiden tot betere en langdurigere resultaten. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en te veranderen.


Worden jongeren op deze manier geholpen om weer op adequate wijze te functioneren in de maatschappij?