2018


Mark Vos nieuwe directeur OG Heldringstichting en Pactum


Mark Vos is met ingang van 1 juli 2018 de nieuwe directeur Jeugd Oost van Pactum en OG Heldringstichting. De komende maanden zal Mark met veel cliënten, professionals en partners in gesprek gaan. Vooruitlopend hierop in dit e-magazine alvast een korte kennismaking.


Maatschappelijke bijdrage
Mark Vos heeft jarenlange ervaring in de publieke sector. ‘Ik wil in mijn werk graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit deed ik tot nu toe bij verschillende werkgevers in de publieke sector, zoals het Ministerie van Financiën, Sociale Werkvoorziening en Gemeente Enschede. De laatste jaren werkte ik als manager bij de ziekenhuisgroep Twente. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van kinderopvang Humanitas en de stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente. Bij Pactum en OG Heldringstichting komen mijn ervaring met zorg en gemeenten bij elkaar.’


In verbinding
Mark wil als directeur volop in verbinding staan met de buitenwereld. ‘In deze tijd van transitie wil ik de verbindende schakel zijn. Ik zie ernaar uit om de dialoog aan te gaan met cliënten, gemeenten en zorgpartners, zodat we de juiste keuzes kunnen maken in wat we aanbieden, in hoe we werken en ons organiseren. Vanuit de verschillende locaties van Pactum en OG Heldringstichting ben ik altijd dichtbij. Mensen mogen van mij verwachten dat ik me er sterk voor maak dat we samen kwalitatief hoogwaardige jeugdhulp leveren aan kinderen, jongeren en hun gezinnen.’


Mark Vos volgt Ton van Duijnhoven op.


Symposium Schematherapie


Begin 2018 verscheen een proefschrift over Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedragsproblemen door promovenda Marjolein van Wijk-Herbrink.De oorsprong van gedragsproblemen

De focus van behandeling voor jongeren met externaliserende gedragsproblemen ligt veelal verkeerd, namelijk op de gedragsproblemen zelf. Een behandeling gericht op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, zoals Schematherapie, zou kunnen leiden tot betere en langdurigere resultaten.


Schematherapie helpt de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en te veranderen. Op deze manier worden jongeren geholpen om weer op adequate wijze te functioneren in de maatschappij.  Schematherapie lijkt te leiden tot een vermindering van zowel gedragsproblemen als persoonlijkheidsproblematiek.


Symposium

Op 27 september 2018 zullen wij aandacht besteden aan de resultaten van dit promotie-onderzoek in de vorm van een mini-symposium

Doorontwikkeling nieuwe zorgproducten


Het projectteam 'vernieuwing vanuit eigen kracht' heeft in 2017 verschillende businessplannen opgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten. In 2018 worden de meest kansrijke zorgproducten verder doorontwikkeld.


Ontwikkeling tweede MST-team
In 2018 zal een extra MST-team worden opgezet.


Verkenning MST-CAN
MST-CAN is een differentiatie van MST, gericht op kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing en/of mishandeling. In 2018 verkennen we de behoeften en kansen in de markt.

Open observatiediagnostiek / gezinsdiagnostiek

In 2018 wordt een businessplan opgesteld voor observatiediagnostiek in een open setting.


Gezinshuis-Plus

De kansen voor het opzetten van een Gezinshuis-Plus worden in 2018 verder verkend.


School2Care

In 2018 zullen ook de mogelijkheden worden verkend om School2Care (een bijzondere integratie van onderwijs en zorg) vorm te geven binnen OG Heldringstichting.