Uitdagingen

Een goede toekomst voor jongeren en gezinnen, daar gaan wij voor!

Maar hoe bereik je dat? Wij zien ons voor twee grote uitdagingen gesteld:  


  • het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren; 
  • het verminderen van de inzet van langdurige, 24-uurs jeugdzorg. 


Aan deze doelen werken we met veel energie en bevlogenheid. Samen met onze partners bouwen we aan slimme concepten die de kansen voor kwetsbare jongeren en gezinnen vergroten. Ook zetten we onze specialistische zorg steeds flexibeler in, waardoor er minder vaak full time verblijf nodig is. De verblijfsduur in onze residentiële voorzieningen daalt al enkele jaren op rij. Vanuit het oogpunt ‘voorkomen is beter dan genezen’ brengen we onze specialistische expertise naar voren, om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen of te verkorten.