Trends

Minder inzet van specialistische zorg

Toename 17-plussers in zorg

Jeugd vaker in problemen door vechtscheiding