Toekomst

Onze koers voor de toekomst is helder. En we pakken door. We willen dat jongeren met ernstige gedragsproblemen - net als iedereen - kunnen meedoen in de samenleving. Daaraan dragen we graag bij, met goede, betaalbare zorg, dichtbij huis. Ons meerjarenbeleidsplan geldt voor de periode 2016-2020. Bekijk hier onze actiepunten.

Top 7 externe actiepunten

 • Nieuwe wegen inslaan om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren, waar mogelijk samen met (nieuwe) partners.


 • Verdere residentiële krimp mogelijk maken, onder meer met flexibele verblijfsconcepten.


 • Modulaire zorgtrajecten ontwikkelen (modules met vaste prijzen, flexibel gecombineerd tot een traject op maat).


 • Onze service naar gemeenten uitbreiden: vaste accountmanagers, goede rapportages, betrouwbare levering en heldere kostprijzen. 


 • Ketensamenwerking versterken met onderwijspartner de Korenaer en welzijnspartner Lumens.


 • Onze contacten in Noord- en Midden-Limburg intensiveren.


 • Onderzoeken of we zorg/verblijf kunnen leveren aan alleenstaande minderjarige asielzoekers.


Top 7 interne actiepunten

 • Medewerkers en zelforganiserende teams tot bloei laten komen, in een nieuwe organisatiestructuur, met heldere kaders, scholing en communicatie.


 • De informatiestromen zo inrichten dat we kunnen sturen op resultaat.


 • Ontwikkelen van een integrale visie op behandeling.


 • Implementeren van effectieve, specialistische behandelmethoden.


 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek.


 • Volledig certificering van alle processen en onze kwaliteitsmetingen verbeteren.


 • Verbeteren van vastgoedbeheer met een langetermijn huisvestingsplan.