Interview

“Schematherapie helpt bij externaliserende gedragsproblemen”

Marjolijn van Wijk-Herbrink, onderzoeker CONRISQ

Marjolein van Wijk-Herbrink, werkzaam binnen CONRISQ, is onlangs gepromoveerd op Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedragsproblemen:

“Deze jongeren lopen vast op verschillende gebieden, zoals criminele activiteiten, problemen met dagbesteding en sociale contacten. Hun opstandige en agressieve gedrag is vaak vergroeid met hun persoonlijkheid, wat de therapeutische behandeling belemmert. Daardoor is een opname in een gesloten jeugdzorgvoorziening soms onvermijdelijk. Uit mijn onderzoek blijkt dat we andere accenten moeten leggen in de behandeling van deze jongeren. De focus zou minder op de gedragsproblemen moeten liggen en meer op de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragsproblemen te doorgronden en te veranderen. Op deze manier worden jongeren geholpen om weer adequaat te functioneren in de maatschappij. Schematherapie lijkt te leiden tot betere en langdurigere resultaten: een vermindering van zowel de gedragsproblemen als de persoonlijkheidsproblematiek.”


In het najaar van 2018 organiseert CONRISQ een mini-symposium over Schematherapie bij jongeren met externaliserende gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek, naar aanleiding van dit promotieonderzoek.