Trainer Moniek Litjens

“De sfeer in de klas is verbeterd en het pestgedrag is gestopt”

“De training Next Level is speciaal door ons ontwikkeld voor vo- en mbo-scholen”, vertelt trainer Moniek Litjens van Bijzonder Jeugdwerk. “Het is een groepstraining voor probleemklassen, maar kan ook preventief worden ingezet bij nieuwe klassen, waarin de leerlingen elkaar nog niet kennen.”

3 vmbo-klas
De pilot werd vorig schooljaar gehouden op het Varendonck College in Someren. De reacties waren zo positief, dat de school de training nogmaals inkocht voor dit schooljaar. De deelnemende groep was een vrij drukke vmbo-3 klas die opviel door een negatieve sfeer en sterk teruglopende leerprestaties. Trainer Moniek Litjens vertelt: “Verschillende leerlingen in deze klas werden gepest en buitengesloten en voor docenten was het moeilijk om hier grip op te krijgen. Leerlingen werden vaak uit de klas verwijderd, maar dat loste niets op.”

Doorbraak
Tijdens de training van 12 bijeenkomsten werd met 26 leerlingen gewerkt aan het verbeteren van de sfeer in de klas. Ook de twee mentoren waren aanwezig, zij kregen hun eigen rol in de training. “Toen we de eerste keer met de leerlingen in gesprek gingen, waren ze erg terughoudend. Het merendeel van de kinderen was bang om dingen bespreekbaar te maken, uit angst om gepest te worden. We hebben twee sessies nodig gehad om daar meer openheid in te krijgen. In de derde sessie werd een doorbraak bereikt. De pestkoppen kregen toen pas écht in de gaten hoeveel impact hun gedrag had gehad op de anderen. Oud zeer werd uitgesproken, tranen vloeiden en excuses werden gemaakt. Vanaf dat moment konden we met de klas gaan bouwen aan een positiever klimaat.”

Wederzijds hulpklimaa
t
Moniek licht de gekozen aanpak toe: “In klassen ontstaat vaak een negatieve sfeer als leerlingen elkaar niet goed kennen. Dan is het erg gemakkelijk om geen rekening te houden met de ander. Daarom zetten we in op het creëren van een ‘wederzijds hulpklimaat’: elkaar leren kennen, begrip krijgen voor de ander en elkaar gaan helpen. De leerlingen krijgen veel eigen inbreng. Ze mogen bijvoorbeeld zelf de thema’s aandragen waarmee ze aan de slag willen. Zo wordt het echt iets van henzelf. Ook de modules zijn afgestemd op hun belevingswereld, zoals een quiz, een kwaliteitenspel, een intervisie/casusbespreking en een ‘Over de Streep’-bijeenkomst.”
De sfeer in de 3 vmbo-klas is sinds de training sterk verbeterd en het pestgedrag is gestopt. De docenten kregen waardevolle tips hoe ze balans kunnen houden tussen het beheersen van gedrag en het in dialoog blijven met leerlingen.


Bewezen succes binnen vso
Next Level is ontstaan op Vreekwijk in Deurne, waar de training al enkele jaren met succes wordt gegeven aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Jongeren leren daar samenwerken aan een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken de leerlingen dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Het programma is ontwikkeld samen met vso-school de Korenaer. De onderleggers voor de training zijn TOPs! en Equip, twee gecertificeerde groepsprogramma’s.


Lees meer over Next Level op onze website