JeugdzorgPlus

Veiligheid en bescherming

Bijzonder Jeugdwerk biedt al jaren gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) aan jongeren met ernstige gedragsproblemen die tijdelijk een veilig en beschermd klimaat nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Het gaat om jongeren die een gevaar vormen voor hun omgeving (vanwege geweld of andere delicten) of voor zichzelf (denk aan middelengebruik, zelfverwaarlozing, suïcide of slachtofferschap).

Kort en flexibel verblijf

Gesloten jeugdzorg bieden we bovenregionaal, in heel Zuid-Nederland. De vraag naar ons JeugdzorgPlus-aanbod is al jaren stabiel. Ons streven is om jongeren zo kort mogelijk gesloten te behandelen en we betrekken ook de ouders bij de behandeling. Veel jongeren gaan al tijdens het traject oefenen met thuis wonen. Jongeren beoordelen de gesloten jeugdzorg met een 7,5 en hun ouders met een 8,3.


Efficiënte zorg

In de loop der jaren zijn we binnen de JeugdzorgPlus steeds efficiënter gaan werken. In 2017 hadden we voor hetzelfde aantal jongeren 6% minder zorgdagen nodig. Dit hebben we gerealiseerd met 10% minder bedden. Jongeren werden binnen de JeugdzorgPlus binnen 24 uur en vaak zelfs binnen 12 uur na aanmelding geplaatst.


Gesloten plaatsing voorkomen of verkorten

Bijzonder Jeugdwerk ontwikkelt ook zorgvormen die een gesloten plaatsing kunnen voorkomen of verkorten. Een voorbeeld is het innovatieve programma Back on Track dat we samen met Rubicon aanbieden in de gemeente Roermond. Ook het nieuwe risico-taxatie instrument START:AV helpt ons om jongeren eerder te laten afschalen naar een open setting of naar huis.


Maartje van Esch en Milou van den Bosch:

“Beter zicht op risico’s en krachten met START:AV”

Cijfers