Innovatie

Bijzonder Jeugdwerk ontwikkelt nieuwe concepten om de jeugdzorg te transformeren. Dat doen we in samenwerking met partners die ons versterken, zoals onderwijs (vso de Korenaer), welzijn (Lumens), jeugdhulp (Rubicon) en ons moederconcern CONRISQ.

Onze gezamenlijke innovaties zijn erop gericht om risicojongeren binnen hun eigen omgeving te helpen (thuis, in de wijk en op school) en uitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Back on Track

Een intensief, ambulant programma om uithuisplaatsing te voorkomen of verkorten.

Next Level

Een training waarin probleemklassen zelf leren de sfeer in de klas te verbeteren.

2-0 voor jou

Een programma dat jeugdhulp (2e lijn) en talentontwikkeling (0e lijn) combineert.

Human Driven data

Het koppelen van big data om sociale uitsluiting van jongeren te voorkomen.