Hoe herken je een loverboy en zijn slachtoffer?

Een loverboy is iemand die specifieke methoden inzet om vaak jeugdige slachtoffers te dwingen tot prostitutie, drugshandel of fraude. De slachtoffers zijn meestal jonge meisjes en soms jongens.


Veel voorkomende kenmerken van een loverboy:

  • ronselt zijn slachtoffers meestal online (sexting)
  • mannelijk, meestal tussen 18 en 23 jaar oud
  • heeft de Nederlandse nationaliteit met allochtone achtergrond
  • heeft een laag opleidingsniveau
  • is al vaker in aanraking geweest met politie of justitie


Wie lopen het meeste risico om slachtoffer te worden:

  • meisjes tussen 13 en 20 jaar (soms jongens)
  • een laag IQ of een licht verstandelijke beperking
  • een problematische opgroei- en gezinssituatie
  • al eerder te maken gehad met (seksueel) misbruik