Interview

“Met big data willen we sociale uitsluiting bij jongeren voorkomen”

Maarten Peeters, beleidsmedewerker

“Sociale uitsluiting, zoals gepest worden, geen vrienden hebben, nergens bij horen, is een serieus probleem onder jongeren”, zegt Maarten Peeters, beleidsmedewerker bij Bijzonder Jeugdwerk. “Iedereen kent wel voorbeelden, bijvoorbeeld uit de media, van jongeren die uit wanhoop zelfmoord pleegden. In Nederland is suïcide zelfs doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tot 25 jaar. Deze jongeren komen pas bij hulpverleners in beeld als ze opvallen door hun gedrag. Dat is lang niet altijd het geval. Eenzame, depressieve pubers trekken zich vaak terug en vragen niet om hulp."


Doelgroep tijdig opsporen

Met behulp van big data hopen we hen eerder in beeld te krijgen. Samen met diverse partners hebben we daarom het samenwerkingsproject ‘Human driven data’ opgezet. Ons doel is sociale uitsluiting van jongeren te voorkomen. Wij geloven in de kracht van big data. Door slim gebruik van verschillende databestanden, willen we deze risicogroep tijdig opsporen, zodat hulpverleners sneller gerichte ondersteuning kunnen bieden. Wij nemen aan dit dataproject deel samen met Lumens, GGD, gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven, Kwadraad en Shintō Labs. Diverse andere instellingen zijn erbij betrokken. Zij dragen bij door het delen van hun expertise, data of netwerk. Ook jongeren zélf doen mee om werkbare oplossingen te realiseren.


Risico- en talentprofielen koppelen

Bottom up willen we een app ontwikkelen waarmee scholen de gemoedstoestand van hun leerlingen (geanonimiseerd) kunnen peilen. Top down willen we data van het CBS, gemeenten en instanties koppelen om nieuwe inzichten te verwerven over de doelgroep. Met behulp van big data kunnen we risicoprofielen opstellen, waardoor duidelijk wordt welke groepen jongeren gevoeliger zijn voor sociale uitsluiting. Door naast risicoprofielen ook talentprofielen te maken, en deze te koppelen, kunnen we de doelgroep positief benaderen met activiteiten die hen aanspreken en die hun gevoel van uitsluiting verminderen.”