“We willen systeembarriéres doorbreken”

“We zijn nu twee jaar bezig geweest om het concept 2.0 voor jou te ontwikkelen”, zegt Nancy van Loon, manager Jeugd bij Lumens. “We willen de tweede lijn en de nulde lijn samenbrengen, zodat jongeren met problemen veel sneller in de sociale basis weer op de rit worden geholpen. Niet door het accent te leggen op hun problemen, want dat willen jongeren niet, maar vooral door hun kansen te benadrukken. ‘Ik wil een huis vinden waar ik fijn kan wonen’ geeft een heel andere beleving dan ‘Ik ben dakloos’. We willen jongeren laten ervaren dat je zelf de regie kunt nemen over je leven.”

Tweede en nulde lijn samen
2-0 voor jou is een op elkaar aansluitend pakket van concrete diensten en tools die de tweede en nulde lijn met elkaar verbinden. Naast ‘De Gezinsuitdaging’ en ‘De Personal Trainer’ is er ‘Challenge Accepted’. Dit is een nieuw ontwikkelde app die het mogelijk maakt om elkaar uit te dagen op alle leefgebieden waar jongeren mee te maken hebben: wonen, werken, opleiding, mijn lichaam, fun etc. “We laten jongeren zien dat je in kleine, haalbare stappen je leven kunt veranderen. En dat je bijvoorbeeld een beloning kunt afspreken met de uitdager als dat gelukt is. Een jongere wordt bijvoorbeeld uitgedaagd om een week lang op tijd op school te zijn. En als beloning spaart hij punten om een festival te bezoeken.”

Community voor jongeren

Ouders en anderen uit de sociale omgeving kunnen ook meedoen enook begeleidende professionals kunnen uitdagingen initiëren en coaching bieden. Zo ontstaat een community waarin wordt gewerkt aan persoonlijke doelen en waarin de jongere in de lead is. Die community is een alternatief voor jeugdhulp, maar kan ook in jeugdhulp gebruikt worden. Volgens Nancy is het een fundamentele keuze geweest om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van dit concept. “Jongeren laten ons zien wat wel of niet werkt en wat in hun leefwereld hip and happening is. Het concept wordt daardoor iets van de jongeren zelf.”


Inspiratie en werkplezier

Nancy geeft aan dat het veranderen van oude denkbeelden en processen niet van de ene op de andere dag gaat. “Wat we willen is systeembarrières doorbreken en dat kost tijd. We zijn bereid dit spannende traject aan te gaan waarbij we ook uit onze eigen comfortzone moeten stappen. Dat levert gelukkig al prachtige dingen op. In de testfase hebben we gezien hoeveel inspiratie en werkplezier de professionals er zélf aan beleven. Er komt zoveel energie vrij! En dat dragen zij weer over op de jongeren.”

Nancy van Loon, manager Jeugd Lumens

Gemeenten

De pilotversie is nu gereed en op dit moment zijn de eerste gemeenten en professionalsdemogelijkheden van 2-0 voor jou aan hetontdekken. Dat Lumens zo goed kan samenwerken met Bijzonder Jeugdwerk, de tweede lijn, lijkt geen toeval. “Onze cultuur en ons vakmanschap matchen gewoon met elkaar. We kunnen allebei overweg met een brede diversiteit aan jongeren en we hebben het lef om in de leefwereld van die jongeren te stappen. Gelukkig hebben we ook te maken met een aantal gemeenten die het lef hebben om bestaande systemen ter discussie te stellen om jongeren een beter perspectief te bieden.”